Hvad er skydning?

 

Info: Nederst på siden er der nyt fra Bestyrelsen
tryk på linkede for at læse hele indlægget.

Info: Nederst på siden er Næstved skytteforening

                                                             Facebook Side

 

 

Indkaldelse til generalforsamling nr. 157 i Næstved Skytteforening (udskudt fra 26. marts 2020 pga Corona)

Bestyrelsen i Næstved Skytteforening indkalder hermed

til ordinær generalforsamling nr. 157

TORSDAG DEN 20. AUGUST 2020

kl.19.00

på Brolæggervænget 14

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

1a. Valg af stemmetællere

 1. Formandens beretning, herunder rapport fra udvalgsformændene
 2. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 3. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 5. august 2020)
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand (ulige år)/kasserer (lige år)*
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen*
 8. Valg af bilagskontrollant
 9. Valg af bilagskontrollant suppleant
 10. Eventuelt

Vedr. pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes pkt. 6 vedr. indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ændringsforslag er fremlagt i køkkenet på 15m og i skranken på 50/200m.

Vedr. pkt. 6.,7. og 8.:

Ved en ekstraordinær Generalforsamling den 2. maj 2019 blev hele bestyrelsen udskiftet. Fra 2. maj 2019 til dd. har bestyrelsen været sammensat som angivet nedenfor:

 1. Fire personer meldte sig og blev valgt for to år:

Anders Røge (Riffelsekt., ung voksenskytte)

Tom Hansen (Riffelsekt., far til juniorskytte) på første best.møde valgt til kasserer

Thomas Larsen (Riffelsekt., far til BK-skytte)

Tom Ottosen (Pistolafd., pistolskytte og instruktør) på første best.møde valgt til næstformand

 1. Ligeledes meldte fire personer sig og blev valgt for et år:

Jens Mandrup (Riffelsekt., BK- og juniorinstruktør, far til BK- og juniorskytte)

Jane Solberg (Pistolafd., pistolskytte) Erstattet i juni 2019 af Marianne Mandrup

Stine Lindevall (Riffelsekt., mor til BK-skytte, voksenskytte)

Mikkel Pedersen (Riffelsekt., ung voksenskytte, BK- og juniorinstruktør)

 1. Som suppleanter valgtes

Marianne Mandrup (Riffelsekt., mor til bk-skytte)

Kim Dalgaard (Riffelsekt., far til ung voksenskytte)

Følgende er på valg i 2020:

På valg ved den kommende generalforsamling:

Tom Hansen (kasserer) skal vælges for en to-årig periode jf. vedtægterne, derfor på valg i år.

Jens Mandrup (Riffelsekt., BK- og juniorinstruktør, far til BK- og juniorskytte)

Stine Lindevall (Riffelsekt., mor til BK-skytte, voksenskytte)

Mikkel Pedersen (Riffelsekt., ung voksenskytte, BK- og juniorinstruktør)

Marianne Mandrup genopstiller ikke.

 

Der er pt. en ledig post som suppleant og bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til at overveje at opstille. Som suppleant deltager man i bestyrelsesmøderne og har taleret men ikke stemmeret.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

ALLE VORES SKYDEBANER ER NU ÅBNE!

Da det nu er tilladt at bruge opholdslokaler og der er nye lempelige forhold til brug af foreningsvåben har vi almindeligt åbent både inden- og udendørs.👌🏻

Så kom bare an, vi er klar til at tage imod både unge og gamle, nye og øvede skytter.

Vi beder alle om at tage hensyn: hold afstand, vask hænder tit og ofte, brug fremsat håndsprit (vi har masser) og bliv hjemme hvis du har symptomer der evt. kan relateres til COVID-19.

HVIS DU er uheldig at blive konstateret syg med COVID-19 efter besøg på vores skydebaner bedes du kontakte foreningens bestyrelse hurtigst muligt – kontaktoplysninger findes her: 

https://www.naestvedskytteforening.dk/besyrelse/

Træningstider på udendørsanlægget i juni, august og september (lukket i juli):
🎯Mandag: 18.00-20.30: Riffel 50m. Primært børn, unge og nybegyndere
🎯Tirsdag: 18.00-20.30: Riffel 50m og 200m.
🎯Torsdag: 18.00-20.30, Riffel 50m

Træningstider på indendørsbaner:
🎯 Pistol
Onsdag: 18.00-20.30

Pistol; ring til Tom Ottosen 51 91 05 85
Para Sport; ring til Peter Koch 21 78 43 38
Senior skydning; ring til Tove Sønderstgård 22 78 10 44

Bestyrelse:

Formand: Lasse R. Pedersen  Tlf: +45 40 82 32 91

E-Mail.: lasse.r.pedersen@gmail.com

                        Eller

formand@naestvedskytteforening.dk

 

Kasserer: Tom Hansen Tlf.: +45 25 48 34 68

E-mail.: tomhansen2008@hotmail.com

                        Eller

kasserer@naestvedskytteforening.dk

 

Næstformand:

Tom Ottosen Tlf.: +45 51 91 05 85

E-Mail:naestformand@naestvedskytteforening.dk

 

Hilsen

 

Bestyrelse: – Næstved skytteforening

 

 

———————————————————————————–

For at se stævne resultater gå ind på DGI hjemmeside.

DGI’S WEBSIDE TIL RESULTATFORMIDLING

————————————————————–

Stor tak til de mange besøgende, både børn og voksne, og de mange frivillige, ved Skydesportens Dag, 

Skydesportens Dag i Næstved Skytteforening

Det var en varm velkomst til duften af kaffe, kage og krudt, som de mange deltagere fik ved Skydesportens Dag i Næstved Skytteforening ☕️🍰🔫Stor tak til de mange besøgende, både børn og voksne, og de mange frivillige, ved Skydesportens Dag, der også blev fejret i Tingsted Skytteforening, Ravnsborg skytteforening., Maribo Skytteforening og Vestfalster Skytte forening 🙏🏻💪🏾

Slået op af DGI Storstrømmen i Søndag den 13. oktober 2019

 

Hvad er skydning?

Riffel- og pistolskydning er en præcisionsport. Våbnene er vores sportsredskab,

hvor vi med indøvning af bl.a. koncentrationsevne, brug af skydeudstyr samt skydestillinger og teknik,

oparbejder resultater på en nummereret skydeskive.
Sporten stiller ingen særlige krav til fysik og køn.

Du skal være mindst ca. 7 år som riffelskytte og 13-15 år som pistolskytte. (Starter med luftpistol).

I alle tilfælde bedømmes børnenes modenhed ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering,

da det er våben vi har med at gøre.
Skydesporten er en familiesport, hvor det ofte er set, at to til tre generationer i familien dyrker sporten sammen.

Link til Nye skytter

her får du infomation 

video